Möte mellan två människor vid runt bord.
MÄNNISKORNA DU ÄLSKAR ATT JOBBA MED

Executive Search

Vi hjälper dig att hitta framtidens ledare genom executive search.

KONTAKTA OSS

Låt oss prata vidare!

 

Kontakta oss så hör vi av oss så snart som möjligt.

Executive search för precis rätt kandidat!

 

Genom executive search skannar vi marknaden, branscher och nätverk tills vi har hittat precis rätt kandidat för just ditt behov – oavsett svårighetsgrad och komplexitet.

 

En passionerad och trygg partner

 

Med Amendo Tech får du en passionerad och trygg partner med djup förståelse för din affär. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att utvecklas, nå nya höjder – och att få människorna de älskar att jobba med. Det är vårt löfte, idag och imorgon. Genom det mänskliga mötet, en kompetensbaserad och datadriven searchprocess och stor kandidatkännedom hjälper vi dig att hitta framtidens ledare som kan vara drivande i den digitala transformationen.

 

 

KONTAKTA OSS

Kaffeskål mellan två personer på fik.

VAD ÄR EXECUTIVE SEARCH?

 

Executive search är en rekryteringstjänst på högsta nivå och en strategiskt viktig tillsättning för bolagets framtid. Oavsett om du är i behov av en chef eller ledare, specialist eller annan senior kompetens passar executive search. På oss som rekryteringspartner vilar ansvaret och förtroendet att hitta de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten. Genom omfattande kartläggningar av marknaden och nätverk, djup branschkännedom och förståelse för din affär och ditt behov lyckas vi med det uppdraget.

Kvinna arbetar vid dator på fik.

VARFÖR EXECUTIVE SEARCH?

 

Executive search handlar om att vilja ha den bäst lämpade kandidaten för uppdraget. Det är även ett sätt att kvalitetssäkra din rekrytering. Genom executive search når du en bredare del av marknaden, får ett bättre urval och når ut till både aktiva och passiva kandidater. Genom det uppsökande kontaktarbetet får du också värdefulla insikter från kandidatmarknaden om hur er organisation står sig i relation till andra aktörer.

Våra kunder om Amendo Tech

 

Vi är glada över alla spännande kunder vi har fått möjligheten och förtroendet att arbeta med. Här kan du läsa om vad några av våra kunder säger om Amendo Tech – och hur de har upplevt vårt samarbete.

“Samarbetet har präglats av en öppen och inspirerande dialog och ett snabbfotat och lösningsfokuserat arbetssätt. Därtill imponerar Amendo Tech med sin genuina kännedom om marknaden och breda nätverk. Kvaliteten på de slutkandidater som vi träffade har jag inte upplevt tidigare.”

 

Mia Björk, Head of HR, Invidem

Exempel på roller vi jobbar med

Head of IT, Chief Product Owner, Product Owner, agil projektledare

Frontendutvecklare,
Fullstackutvecklare.net,
Fullstackutvecklare Java,
Backend.net, Backend Java

Business Intelligence-utvecklare,
Data Warehouse-utvecklare,
IT-arkitekt,
systemförvaltare,
systemutvecklare

Technical Account Manager, Incident Manager, Release Manager, informations- säkerhetsspecialist

UX-designer, UI-designer,
Marketing Tech Lead

Amendo Techs searchprocess

Amendo Techs process för executive search är en kombination av det mänskliga mötet och en smidigt digitaliserad process. Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa ett hållbart, objektivt och fördomsfritt urval som främjar inkludering och mångfald. Behoven, kompetensen och människan står i centrum.

 

Vår process är skalbar för att passa alla olika typer av behov och vi arbetar i nära partnerskap med dig som kund för att få en så genuin förståelse som möjligt för dina möjligheter och utmaningar.

 

Klicka på symbolerna nedan för att läsa mer om vår process och de olika stegen vi tillsammans tar för att hitta din nästa medarbetare.

Beställning & kravprofil

Med fokus på ert kompetensbehov skapar vi tillsammans en kravprofil. Förutom kompetens fångar vi upp både möjligheter och utmaningar i rollen. Vi tar en aktiv rådgivande roll och kravprofilen är vårt gemensamma styrdokument genom hela processen. Vi skapar även en gemensam tidplan för rekryteringen.

Annonsering, kartläggning & search

Branscher och bolag där er kommande medarbetare kan finnas kartläggs. Annonstext formeras och godkänns. Annonseringen går brett, i sociala medier, i klassiska medier och självklart i de kanaler där kandidaterna trivs. Vi nyttjar aktivt vårt nätverk, våra databaser och självklart search för att hitta rätt kandidater. Kompetensbristen är stor och vi är därför aktiva i att informera, samtala, motivera och coacha kandidaterna.

Long list

Vi kontaktar och bearbetar en stor bas av kandidater med rätt profiler och säkerställer intresse samt presenterar tjänsten. Detta urval utgår alltid från kravprofilen.

Tester & intervju

Kandidaterna får genomföra både ett logiskt test och ett personlighetstest utifrån de behov som finns och våra rekommendationer. Vi använder oss av Alva Labs i våra processer. ​

Testerna ger oss, förutom ett underlag för urval, kvalitativa dialoger i djupintervju. Intervjuprocessen är kompetensbaserad.

Kandidatpresentation & bedömning

Utifrån ett gediget urval väljer vi ut de bäst lämpade kandidaterna. Dessa presenteras för dig som kund både muntligt och skriftligt med fokus på kompetens, profil, motivationsfaktorer samt en rekommendation.

Beslutsprocess & kundintervju

Ni väljer ut de kandidater ni vill träffa för intervju. Vi tar hand om all administration och bokar möten samt håller en kontinuerlig dialog med kandidaterna för att löpande stämma av intresse och svara på eventuella frågor.

Referens & bakgrundskontroll

Vi gör alltid bakgrundskontroll och referenstagning. Skulle ni önska en mer omfattande säkerhetskontroll har vi ett samarbete med externa säkerhetsbolag som erbjuder bakgrundskontroller på olika nivåer.

Avslut

Vi vill att ni och er nya medarbetare tillsammans ska gå i mål så smidigt som möjligt. Vi hjälper gärna till med avslut och kontrakt för att ge er och kandidaten bästa förutsättningar för en lyckad start!

Vi erbjuder även hjälp med press, kommunikation, preboarding och onboarding om önskemål finns.

Uppföljning

Efter genomförd rekrytering följer vi upp med rekryterande chef samt kandidat för att stämma av att process och resultat levt upp till förväntningarna.

Fler tjänster

 

Läs mer om vårt erbjudande inom rekrytering, konsult och interim management.

Grupp vänner dricker kaffe vid sjö.

Tech om vi fick snacka! Hör av dig.

Kontakta oss