Amendo Tech, man på parkering
DATA MANAGEMENT

”Då skapar vi ett lärande som blir nyckeln bakom ett datadrivet tankesätt”

Mattias Forsberg, CIO på Futur Pension, förespråkar datadrivna beslut, snabba feedbackloopar och att förstå helheten. Här berättar han om hur data kan användas för att skapa lärandeloopar och vikten av att lämna sitt skrå.

Datadrivna beslut, framtidstech och kompetensutveckling stod i centrum när Amendo Tech firade 1 år. Vi fångade Mattias Forsberg, CIO på Futur Pension, för att höra vad han tar med sig från kvällen.

 

Använd data för att skapa ett lärande

– Jag tror att vi alla är överens om att vara datadriven är det enda som gäller idag, för det är det sättet som vi kan fatta bra beslut på, säger Mattias Forsberg.

 

Mattias menar också att det inte bara handlar om att fatta beslut, utan att det är minst lika viktigt att använda datan för att skapa ett lärande.

 

– Det är dels att fatta beslutet rätt. Men sen också när man börjar agera, vilken effekt hade det som vi gjorde? Då kan man helt plötsligt koppla ihop agerandet som vi gör med vilken effekt det har, och om beslutet var rätt eller inte.

 

– Då skapar vi ett lärande och en lärandeloop som blir nyckeln bakom ett datadrivet tankesätt, säger Mattias.

 

Snabbare feedback leder till bättre lösningar

Mattias nämner hur den artificiella intelligensens utveckling gör att vi allt snabbare kan få fram prototyper på allt från texter och bilder till kod och system. Det resulterar i ännu snabbare feedback från användare och konsumenter.

 

– Då kan vi också snabbare få feedback på ”hur fungerar den här när det möter människor”? Hur fungerar det när det kommer till användning?

 

Mattias menar att det leder till att företag kan skapa ännu bättre produkter, tjänster och lösningar, ännu snabbare.

 

– Nästan allting vi gör handlar om att skapa någonting som kommer till användning hos andra människor. Och det är det som är det svåra, för vi vet inte hur andra människor kommer reagera, säger Mattias.

Framtidens tech-kompetenser behöver förstå helheten

Mattias reflekterar också över hur framtidens tech-kompetenser behöver bredda sig. Han menar att vi traditionellt sett är bra på att klassificera människor utifrån kompetens och roll.

 

– Det här är en utvecklare, eller det här är en produktmänniska, eller det här är en marknadsförare. Det som blir så viktigt idag, och ännu viktigare nu än någonsin tidigare, är att man inte bara begränsar sig till sitt skrå. Som utvecklare behöver man förstå marknadsföring, man behöver förstå affären, man behöver förstå helheten och kontexten som man verkar inom.

 

Han menar att då blir utvecklaren snarare en problemlösare, som använder sig av kod för att lösa ett visst problem.

 

– Det här är, tror jag, nyckeln för rekrytering och kompetensutveckling, och kanske också faktiskt för hur vi kan se på skolor och universitet framåt. Det räcker inte att utbilda specialister. Man måste vara bredare i sin kunskap, säger Mattias.

 

Här kan du ta del av samtalet med Mattias: