Post it lappar på rad
TRENSPANING

Amendo Tech spanar: Agil rekrytering – rätt väg att gå?

Agil rekrytering är minst sagt ett omtalat ämne inom branschen. Men vad är agil rekrytering, varför är det viktigt och hur påverkar det oss i våra organisationer när det digitala landskapet är ett faktum, långt utanför IT-avdelningen? Här delar Amendo Techs partner, AnnSofie Bott, och Head of People and Culture, Erika Brännström, med sig av sina erfarenheter och tankar inom ämnet.

Vi står mitt i transformation. Organisationer, krav, arbetssätt och processer är inte längre de samma när näringslivets aktörer förändras och det digitala landskapet är vardag. Eller i alla fall nästan ett faktum. Utvecklingen går i speedfart och både vårt varför, vårt hur och vårt vad utmanas. Både i jobbet och i livet i stort. Så mitt i stormens öga, vad brottas företag och organisationer med?

 

– Många företag vet ungefär vad de behöver idag och har en god aning om vad de behöver även imorgon. Mycket är oklart men det vi med säkerhet vet är att vi och våra kunder står inför behov av att hitta rätt kompetens, vinna de bästa kandidaternas uppmärksamhet och hjärta. Vi lever i en tid där kompetensväxling, upskill och stort fokus på både utveckling och transformationsledning står på agendan. Behovet av omvärldsbevakning har aldrig varit större. Det är här vi vill vara en hjälpande hand, säger AnnSofie Bott, partner på Amendo Tech.

 

Vi på Amendo Tech för många dialoger med kunder rörande den kompetensväxling de befinner sig i – eller är på väg in i. Att transformationstakten ökar och därmed gör det svårare att veta vilken kompetens man behöver idag och på längre sikt är påtagligt. Erika Brännström, Head of People & Culture på Amendo Tech, delar med sig av sina tankar.

 

– Jag tror att man behöver bli ännu bättre på att våga både kompetensförstärka organisationen i de behov som finns just nu, och under tiden rekrytera med ett mer långsiktigt mål och fokus. Vi tror att utvecklingspotential, ambitionen att utvecklas och viljan att lära nytt är viktiga egenskaper idag och för framtiden parallellt med att organisationen har ambitioner och planer för att kompetensutveckla befintlig personal.

 

Kraven på vårt sätt att rekrytera förändras också. Vilka krav ställer då den tid vi befinner oss i på vårt sätt att attrahera rätt kompetens? Hur möter vi kraven som ställs för en framgångsrik rekrytering?

 

En rekryteringsprocess i förändring

Rekryteringsprocessen och dess metodik har sett relativt likadan ut under många år. Dock har vi sett en förändring de senaste åren när den traditionella processen utmanas och ifrågasätts. Det ställer högre krav på oss alla. På oss som befinner oss i kompetensbranschen och på chefen som rekryterar. Vår nyfikenhet och vår lyhördhet för behov och förväntningar är nycklar vi alltid behöver hålla högt. Historiskt rekryterade vi mer utifrån en given roll och befintlig arbetsbeskrivning. Det gör vi inte alls i samma utsträckning idag eftersom även dessa förändras.

Dagens rekryteringsprocesser kräver ett snabbare tempo, med samma eller högre kvalitet. Vi behöver vara mer flexibla och anpassade efter sammanhanget. För att lyckas med det tror vi att de digitala verktygen hjälper oss markant. De stöttar oss också i processen som blir mer effektiv och träffsäker. Förutsättningarna för ett objektivt och fördomsfritt urval ökar.

 

– Vi har anpassat vårt arbetssätt till mer flexibelt, transparent och agilt. Det agila utmanar det etablerade och traditionella. Det gör oss bättre. Vår roll är att vara den som lotsar både kandidaten och kunden igenom en smidig process i mål och välkomnandet till en ny start. Vi vet att förutsättningar snabbt kan ändras, nya insikter och behov gör att kravprofilen kan behöva uppdateras under vårt pågående arbete. Dialog och samarbete är oändligt viktigt, säger Erika Brännström.

 

– Vår roll är att i varje process skapa ett dynamiskt möte mellan människor, organisationer, affär och teknik. Det är det som för oss framåt, säger AnnSofie Bott.

 

4 viktiga insikter för ett framgångsrikt rekryteringsarbete:

 

Skapa ett medvetande i organisation om den kompetensresa ni behöver föra. Involvera medarbetarna i dialogen och staka ut resan tillsammans.

 

Forma ett agilt och innovativt förhållningssätt, lita på processen och utgå från både nuläge och det önskade.

 

Låt utsidan spegla insidan. Er kultur och ert employer brand är det viktigaste ni har för att attrahera rätt kandidater.

 

Avsätt tid. När ni väl är igång med jakten på rätt kandidat, se till att ha tid i kalendern. Rekrytering tar tid och kompetensen tillfaller den som ger processen sitt engagemang.

 

Är du i behov av att rekrytera techkompetens? Vi på Amendo Tech hjälper dig gärna! Hör av dig till oss så pratar vi vidare – hello@amendotech.se.