Man arbetar vid dator.
DATA MANAGEMENT

Bygg en smart ekonomiavdelning med business intelligence

Amendo Techs konsult har lång erfarenhet av business intelligence och att hjälpa företag att effektivisera sina processer. Här delar han med sig av sina tankar inom området – och varför business intelligence just nu är viktigare än någonsin.

Enkelt sammanfattat kan business intelligence beskrivas som metoder och processer som hjälper företag att förstå sin verksamhet och fatta bättre beslut. Genom att strukturerat samla och integrera data får företaget en överblick över verksamheten, utifrån olika syften och behov.

 

– Det handlar om att effektivisera och förbättra verksamheten. Som BI-utvecklare sitter jag mitt emellan verksamheten och IT, och hjälper till att ta fram rätt och relevant data, säger vår konsult som arbetar som BI-utvecklare.

 

Vår konsult har över 20 års erfarenhet av digitalisering och effektivisering av bolag, och har jobbat med alla möjliga branscher och bolag. Han menar att business intelligence har aldrig varit viktigare än nu, i en tid med snabba prisökningar och en turbulent omvärld. Som BI-utvecklare hjälper han verksamheter att ta fram rätt data som gör att företaget direkt kan fånga förändringar, och agera på dem.

 

– Företag behöver vara effektiva och kostnadsmedvetna. Det är extra viktigt idag när vi ser stora prisökningar, snabba svängningar och oroliga tider.

 

Ekonomer ska jobba med analys – inte jaga excel-filer

Vår konsult är i grunden systemvetare och ekonom, vilket gör att han har lätt att förstå både verksamheten och IT-avdelningen.

 

– Jag kan prata samma språk som ekonomiavdelningen och förstår vad de vill åstadkomma, och sedan översätta det till tekniska lösningar.

 

Han menar att det är vanligt att ekonomiavdelningar tvingas lägga mycket tid på att jaga excel-filer och hämta hem olika data. När dessa processer automatiseras får ekonomiavdelningen möjlighet att snabbt få en överblick över verksamheten.

 

– Låt ekonomerna arbeta med analys och låt rapporterna skapas automatiskt. När all data är sammanställd kan ekonomiavdelningen direkt gräva ner sig i detaljer och se vad de olika transaktionerna innebär för bolaget.

 

Med rätt och omedelbara data kan verksamheten fånga upp förändringar på en gång.

 

– På det här sättet hittar man snabbt avvikelser och kan agera direkt. Om leverantörer har höjt priserna ser vi det på en gång och inte tre eller fyra månader senare. Organisationen blir proaktiv i stället för reaktiv.

 

”Det finns ingen universell lösning som funkar för alla”

Hur data är uppdelad och tillgänglig skiljer sig åt från olika företag. Ofta är det många olika system som används för olika funktioner, och det finns ingen mall för vad som borde samlas in eller på vilket sätt. En BI-utvecklare hjälper till att integrera och koppla ihop olika data för att få svar på det som verksamheten vill ha svar på.

– Som konsult inom business intelligence och BI-utveckling handlar det om att hitta lösningar som passar den specifika organisationen. Det finns ingen universell lösning som funkar för alla.

 

Att hitta dessa lösningar och anpassa dem efter kundens verksamhet och behov tycker vår konsult är en av de roligaste delarna med jobbet, och han har byggt upp en gedigen erfarenhetsbank genom åren.

 

– Även om alla organisationer har olika typ av data är det oftast liknande utmaningar. Som konsult bidrar jag både med spetskompetens inom ämnet och samtidigt en bred erfarenhet från andra branscher och företag. Ofta kan jag föreslå tre, fyra olika lösningar och sedan hittar vi den som passar bäst.

 

Vill ni få er business intelligence på plats? Ta med er dessa viktiga insikter:

 

Business intelligence passar alla: Business intelligence passar alla företag som vill få en bättre inblick i sin verksamhet eller effektivisera och förbättra sitt arbete på något sätt. Ingen organisation är för stor eller för liten, det handlar bara om olika omfattning.

 

– Vissa bolag kanske vill snabba på sina processer, medan andra behöver andra typer av rapporter än vad de har i dagsläget. På mindre bolag kan man ofta se snabbare och större effekter, så värdet blir väldigt direkt.

 

Ta små steg: Han menar att det viktigaste för att komma igång är att börja någonstans.

 

– Ta små steg. Var har ni mest ont, vilken är er största pain point? När den är löst tittar vi på nästa. På så sätt så sätt skapar man snabbast värde och kan med enkla steg uppnå resultat.

 

Hitta en konsult ni känner förtroende för: En av de viktigaste sakerna om man bestämmer sig för att ta in en BI-konsult, är att vända sig till någon som man har förtroende för.

 

– Som konsult har jag en rådgivande roll, och måste kunna vara ärlig när jag inte tror på idén. Därför är det viktigt att ta in en konsult som du har förtroende för och känner att du kan vända dig till för att bolla idéer. Ärlighet och rak kommunikation är jätteviktigt från båda sidor.

 

Låt verksamhetens behov styra: Fundera över vilken information ni behöver för att bedriva er verksamhet bättre.

 

– Business intelligence behöver inte innebära att implementera den senaste teknologin eller bygga avancerade modeller. För vissa kanske det handlar om att ta fram en excel-rapport. Det är helt och hållet organisationens behov som styr.

 

Står du inför att stärka upp din verksamhet med en BI-utvecklare, på kort eller lång sikt? Vi på Amendo Tech hjälper dig gärna. Hör av dig till oss på hello@amendotech.se så pratar vi vidare.