Tunnel i neonfärger på hög höjd.
AKTUELLT

Framtidens techlandskap: Kompetensutveckling blir avgörande

Den senaste undersökningen från branschorganisationen TechSverige ger en värdefull inblick i utvecklingen av Sveriges techsektor. Behovet av techkompetens växer explosionsartat, samtidigt blomstrar möjligheterna för de som är redo att hugga i.

I TechSveriges senaste undersökning lyfts en högaktuell fråga: Sverige står inför en kritisk period där storskaliga investeringar inom tech är avgörande för att hålla ställningarna i den digitala frontlinjen.

 

För att hänga med i utvecklingen föreslår TechSverige att målet för regeringen bör vara att öka antalet yrkesverksamma med specialistkompetens inom tech och IT till 320.000 senast 2030. Detta innebär ett tillskott på cirka 100.000 yrkesverksamma jämfört med idag.

 

Runt om i världen vidtas aktiva åtgärder för att attrahera och utbilda IT-specialister. Vi ser lysande exempel på hur rätt taktik kan skapa techmiljöer som blomstrar. Från Silicon Valley till Seoul, från startup-incubators till statliga initiativ, finns inspirerande berättelser som kan hjälpa oss att tänka nytt och stort.

 

Fler nyckelinsikter från rapporten – utmaningar och möjligheter ligger framför oss

Utmaningarna för techbranschen är visserligen stora, men möjligheterna är ännu större. Digitaliseringen begränsas inte till traditionella techföretag; den genomsyrar allt fler branscher. Inte minst inom sektorer som hälso- och sjukvård samt bank och finans ser vi nu betydande digitala förändringar.

 

Fortsatt stark efterfrågan på specialiserad techkompetens: Behovet av techkompetens fortsätter att växa. Fram till och med år 2028 bedömer TechSverige att det kommer att behövas ett årligt tillskott av 18.000 personer med techkompetens i Sverige för att uppfylla behoven inom techbranschen, näringslivet och den offentliga sektorn.

 

Utvecklingstrender och drivkrafter: Informations- och IT-säkerhet, AI samt automation är ledande trender som ökar behovet av specialistkompetens inom tech. Enligt undersökningen har AI potentialen att automatisera mellan 20 och 45 procent av arbetsuppgifterna för system- och mjukvaruutvecklare. I takt med att dessa teknologier utvecklas ökar även efterfrågan på kvalificerad kompetens.

 

Utbildningsbakgrund och yrkesutbildning: Trots en minskning i efterfrågan på yrkesutbildning visar undersökningen att högskoleutbildning fortfarande är högt värderad – särskilt för områden som systemutveckling, AI och IT-säkerhet. 65 procent av techföretagen efterfrågar högskoleutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan IT-inriktning.

Livslångt lärande i fokus: Nästan 40 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att kompetensutveckling, eller upskilling, är avgörande för att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen och för att uppfylla företagens och organisationernas växande behov av kompetens.

 

Mångfald är en nyckelfaktor: Genom att välkomna fler kvinnor och andra underrepresenterade grupper in i techgemenskapen bygger vi inte bara en rikare arbetskultur, utan även en framgångsrik plattform för innovation, utveckling och tillväxt.

 

Spaning och slutsats

Sammanfattningsvis pekar TechSveriges prognoser på ett fortsatt och växande behov av techkompetens över tid. Vi måste rusta landet med rätt kompetens och även om vi har en lång väg att gå, har vi kommit en bra bit på vägen. Inte minst genom att uppmärksamma kompetensbristen.

 

För oss på Amendo Tech är dessa insikter mer än bara punkter på en agenda. De är en karta till framtiden. Vår passion för att matcha rätt kompetens med rätt techutmaning och vår drivkraft att alltid vara framåtblickande och lösningsorienterade, gör oss till en trygg och engagerad kompetenspartner på denna spännande resa.

 

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, sammanfattar det väl med dessa ord: ”För att lyckas gäller det att våga, vilja och förstå att utvecklingen framåt stavas digitalisering.”

 

Bli en del av Amendo Techs nätverk

För att skapa fantastiska lösningar behöver vi fantastiska människor. Vi älskar det vi gör och varje dag utvecklas vi som människor och i vår kompetens. Tillsammans gör vi skillnad och är drivande i den digitala transformationen. Häng på och bli en del av vår gemensamma framtid. Connecta med oss på vår karriärsida.

 

Rapporten ”Kompetensbehoven inom tech” bygger på en kartläggning som har genomförts av undersökningsföretaget Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av TechSverige. TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom techsektorn som samlar cirka 1.400 medlemsföretag med närmare 100.000 medarbetare.

 

Läs rapporten i sin helhet här.