Tjej i glasögon.
ARTIFICIELL INTELLIGENS

Framtidens rekrytering – artificiell intelligens spelar en allt mer betydande roll!

Vilka är fördelarna med AI, vilka användningsområden finns det – och varför är artificiell intelligens viktigt för framtidens rekrytering? Här tar vi på Amendo Tech en närmare titt inom området.

Trenden är tydlig. AI är och kommer att vara en resurs som allt fler arbetsgivare och rekryterare ser värdet av. Vi får fler och fler kollegor som faktiskt är digitala. Hittills har vi pratat om effektivisering som administrativa kollegor som skannar och sorterar dokument på en myndighet, eller automatiserade processer där ett repetitivt arbete ingår. Men idag finns ännu större användningsområden.

 

AI – för en kompetensbaserad rekryteringsprocess

I rekryteringsprocesser och i sökandet efter en ny kollega spelar AI en allt mer betydande roll med flera fördelar för både rekryterande chefer och kandidater. Redan innan årets stora våg av AI-verktyg som till exempel Chat GPT och andra applikationer sköljde över oss, visade en studie från Deloitte att 33% av de tillfrågade företagen att de använder AI i rekryteringsprocessen, medan 41% planerade att implementera det inom de närmaste åren.

 

”Med AI-baserade urvalssystem i rekryteringsprocessen kommer vi närmare objektivitet och ökar effektiviteten. Genom att använda AI kan vi fokusera på kandidaternas kompetens och färdigheter, och minska risken för partiskhet och fördomar.”

 

I en tid då vi strävar efter att öka diversifieringen på våra arbetsplatser kan AI hjälpa till att eliminera fördomar och partiskhet i urvalsprocessen. Genom att använda objektiva kriterier och algoritmer kan AI bedöma kandidater baserat på deras kompetens och färdigheter snarare än personliga fördomar eller förhandsuppfattningar. Enligt en studie från Harvard Business Review fanns det bevis för att AI-baserade urvalssystem kan leda till en mer jämlik, rättvis och effektiv rekryteringsprocess.

 

”En av de mest uppenbara fördelarna med AI inom rekrytering är just den snabbhet och effektivitet som gör den ofta utdragna rekryteringsprocessen smidigare för både kandidat och rekryterande organisation.”

Ökar effektiviteten & träffsäkerheten

Genom att automatisera delar av rekryteringsprocessen kan AI snabbt sålla igenom stora mängder data i ansökningar och identifiera de bäst lämpade kandidaterna. Enligt en rapport från IBM sa 96% av de tillfrågade HR-cheferna att AI har minskat tiden för att välja och anställa kandidater.

 

De långa rekryteringsprocesserna är kostsamma för alla parter, men att vara kandidat och gå igenom en lång period av ovisshet är extra tufft på ett personligt plan. Rätt använt kan AI hjälpa till att förbättra kandidatupplevelsen avsevärt genom att den snabbare och mer personaliserade kommunikationen med hjälp av chatbotar eller virtuella assistenter för att svara på kandidaters frågor och ge uppdateringar om deras ansökningsstatus.

 

I en undersökning från Talent Board upplevde 67% av de tillfrågade kandidaterna att AI-baserade kommunikationsverktyg förbättrade deras upplevelse under rekryteringsprocessen.

 

Sammanfattning

AI har visat sig vara en värdefull resurs inom rekrytering genom:

 

  • Förmågan att effektivisera processen.
  • Minska fördomar.
  • Förbättra kandidatupplevelsen.

 

Kommer du som chef att ersättas av AI? Så här säger framtidsforskaren Peter Siljerud till tidningen Chef:

 

”AI kanske inte ersätter chefer men chefer som använder AI kommer att ersätta chefer som inte använder AI.”

 

Som rekryterande chefer är det viktigt att vara medveten om potentialen hos AI och undersöka hur det kan anpassas till just era specifika rekryteringsbehov för bästa resultat och ge kandidaterna en upplevelse som speglar just ert företag.

 

Hur använder ni AI inom er organisation? Vi på Amendo Tech pratar gärna vidare inom ämnet. Hör av dig till oss, hello@amendotech.se.