Person i sneakers hoppar i vattenpöl
AGILT LEDARSKAP

Mycket att vinna på agilt ledarskap – så hittar du rätt kandidater

Agila organisationer kan snabbt och effektivt anpassa sig efter omvärlden, och agilt ledarskap har seglat in som ett framgångsrecept i den moderna organisationen. Här tittar vi närmare på det agila ledarskapets fördelar och vad du bör leta efter hos en potentiell ledarkandidat.

Dagens ledarskap är en lagsport. En ledare som inte får med teamet och medarbetarna på tåget kommer ha svårt att uppnå framgång. Det har gjort att fokus har förflyttats från ledarens förmåga att kunna styra och kontrollera, till förmågan att kunna skapa ett gemensamt ansvarstagande, engagemang och en sammansvetsad målbild. Att agilt ledarskap har seglat in som ett framgångsrecept klippt och skuren för den här förflyttningen är ingen slump.

 

I ett agilt ledarskap ligger fokus på att möjliggöra och underlätta för medarbetarna, snarare än att berätta vad de ska göra eller vilka beslut de måste ta. En agil ledare minimerar hinder som ligger i vägen för teamets framgång, och skapar en trygg miljö där medarbetarna själva kan ta beslut och driva arbetet framåt. I en agil organisation går människan före processen och kunden är alltid i centrum, vilket även genomsyrar det agila ledarskapet.

 

Effektivare och mer engagerade medarbetare

Så vilka fördelar kan vi förvänta oss av ett agilt ledarskap? Det som ofta nämns i samband med agila team är förmågan att bättre och snabbare kunna anpassa sig till förändringar, vilket aldrig har varit viktigare än idag. Enligt Erick Masgo på Management 30 bidrar agilt ledarskap även till mer motiverade och involverade medarbetare, bättre kommunikation mellan och inom team, ökat självförtroende och självständighet bland medarbetare, och bättre förutsättningar för att klara svåra utmaningar. Betterworks menar också att agilt ledarskap bidrar till minskat slöseri med tid och resurser samt en mer effektiv användning av medarbetarnas potential.

 

Nya krav på ledare och organisationer

Även om agilt ledarskap kommer med många fördelar ställer det också nya (och kanske högre?) krav på ledarskapet. Till stor del handlar det agila ledarskapet om ett skifte i mindset: att gå från default-läget att vara bestämd och beslutsam till att bli upptäckande och utforskande, att ta emot risk istället för att undvika den, och våga lämna det självklara för att istället leta efter nya, möjliga lösningar. Och inte minst: att placera kunden i mitten i alla beslut som tas.

Hitta potentiella agila ledare – förmågor framför kunskaper

I en organisation som är eller vill bli agil gäller det att hitta ledare som har detta mindset. I jakten på agila ledare kan ni som organisation behöva utvidga er kravprofil jämfört med vad ni tidigare har letat efter hos en potentiell ledare. Egenskaper som nyfikenhet, att snabbt kunna anpassa sig till förändringar, stark kommunikativ förmåga och en öppenhet för nya idéer och utveckling är viktiga hos en agil ledare. Dessa egenskaper kan i många fall gå före antal års erfarenhet eller nivå av expertis. Med rätt egenskaper och förmågor kan personen formas till att bli en stark agil ledare. Ledaren behöver också få tid och verktyg för att kunna göra den här förflyttningen i mindset. Genom att kombinera det agila ledarskapet med design thinking kan ni skapa en förståelse och en process för att hela tiden utgå från kundens behov. Med design thinking placeras kunden i mitten, och är ett värdefullt verktyg för en agil ledare att behålla fokus på att skapa värde för kunden.

 

Hitta förebilder och skapa en stark kultur

För att lyckas med en agil transformation behöver seniora ledare och top management vara förespråkare och föregå med exempel. Kanske finns det agila förebilder inom organisationen som kan fungera som mentor? Låt de nyblivna agila ledarna få möjlighet att skugga de mer erfarna och erbjud mentorskap så att de har någon att bolla med. Och inte minst: skapa en stark agil kultur som hjälper till att bibehålla och kontinuerligt utveckla ledarskapet i rätt riktning.

 

Sammanfattning: 4 punkter som hjälper dig att hitta rätt agila ledare

 

  • Fokusera på förmågor framför expertis
  • Ge ledaren tid och verktyg för att komma in i rollen
  • Skugga seniora ledare och hitta mentorer
  • Bygg en stark kultur som stöttar de agila ledarna 

 

Har du erfarenhet av agilt ledarskap eller agil transformation inom din organisation? Dela gärna med dig av dina tankar och tips på vår Linkedin-sida!