Rödhårig kvinna står vid whiteboard tavla
AGILT LEDARSKAP

12 egenskaper som kännetecknar en agil ledare – del 1

Agilt ledarskap kommer med många fördelar, men det ställer också nya krav på ledarskapet. Vad krävs egentligen av en agil ledare och vilka egenskaper är viktiga? Vi dyker ner i ämnet och undersöker vilka karaktärsdrag som kännetecknar en agil ledare.

Vår snabbrörliga och föränderliga värld driver organisationer mot att anpassa sig till mer agila arbetssätt. Det agila ledarskapet spelar stor roll för att lyckas och ställer nya krav på dig som ledare. Här listar vi viktiga egenskaper som kännetecknar en agil ledare och tipsar om hur du kan du applicera detta på din egen ledarstil.
 

En agil ledare…

 

… prioriterar att bygga starka team framför enskilda individer. 

En agil ledare känner till medarbetarnas styrkor och vet hur dessa styrkor kan framhävas i arbetet. Stärk teamet genom att låta medarbetarna bygga och utveckla sina egna förmågor och få möjlighet att lära sig det som krävs för att göra ett bra jobb.

 

… placerar sig själv i bakgrunden. 

En agil ledare arbetar i bakgrunden snarare än att stå i rampljuset. Se dig själv som en möjliggörare och fokusera på att underlätta processer, ta reda på vilka svårigheter som medarbetarna stöter på och röja under hinder som står i vägen för deras arbete.

 

…lyssnar och observerar.

Att lyssna på medarbetarna är en av nycklarna i agilt ledarskap. En agil ledare förstår att de bästa lösningarna ofta kommer från de som arbetar närmast problemet, och har en förmåga att omvandla frustration till förbättring. Fråga medarbetarna vad de behöver för att lyckas och var lyhörd när de stöter på problem.

…uppmuntrar medarbetare till att dela idéer, experimentera och testa. 

Ett agilt ledarskap uppmuntrar till att våga testa och utforska nya idéer för att hela tiden sträva efter förbättring. Skapa en trygg miljö där medarbetarna vågar göra misstag (och där ni alla kan lära er av dem), komma med egna idéer och hela tiden arbeta iterativt med de insikter ni gör tillsammans.

 

…omvärldsbevakar.

En agil ledare är medveten om att förutsättningar kan ändras snabbt och att saker som händer i omvärlden kan påverka arbetet. Genom att bevaka och vara observant på marknadsförändringar, ekonomiska och politiska händelser, och annat som händer runt om oss är du bättre förberedd på att kunna agera och styra om.

 

…kommunicerar öppet och transparent.

I framgångsrika agila team har medarbetarna självförtroende att själva kunna ta beslut. Genom att vara transparent och kommunicera en tydlig målbild ser du till att medarbetarna har den information de behöver för att kunna fatta snabba beslut – och inte minst känna sig trygga i de beslut de tar.

 

Känner du igen dig i egenskaperna ovan? Eller har du andra tankar om hur en agil ledare är? Vi är nyfikna på att höra om dina erfarenheter – dela gärna med dig på vår Linkedin-sida!

 

Läs gärna också: 12 egenskaper som kännetecknar en agil ledare – del 2.