Kvinna går i spiraltrappa.
AGILT LEDARSKAP

12 egenskaper som kännetecknar en agil ledare – del 2

Vilka förmågor och egenskaper krävs av en agil ledare? I del två av vår artikelserie om agilt ledarskap dyker vi djupare ner i ämnet och listar viktiga kompetenser hos en agil ledare – och hur du genom dessa bygger mer självstyrande team.

En agil ledare…

 

…är analytisk.

Fakta går före känsla: en agil ledare använder kvantitativa data till grund för beslutsfattande. Titta på data och mätbara resultat för att se vad som fungerar och inte, och använd dessa lärdomar för att hitta rätt väg.

 

…sätter kunden i fokus.

En av grundpelarna i det agila tankesättet är att kunden och kundens bästa alltid är i centrum. Som agil ledare behöver du skapa en kultur där kunden alltid placeras i mitten och där beslut och aktiviteter hela tiden strävar mot att möta kundens behov. Med det tydligt förankrat får medarbetarna en kompass som hjälper dem att prioritera och självständigt styra sitt arbete.

 

…hittar förbättringsmöjligheter.

En agil ledare är övertygad om att det mesta går att förbättra – och hittar vägar att göra det. Att optimera och effektivisera processer ligger i det agila DNA:t och som ledare bör du sträva efter att hela tiden söka förbättring.

 

…kontrollerar sitt kaos.

Det experimentella och utforskande som är en grundpelare i det agila arbetssättet kan kanske uppfattas som en kaotisk process. En agil ledare kontrollerar sitt kaos genom att ha en tydlig strategi för hur dessa experiment och tester går till väga och vilka mätbara data som ligger till grund för om experimentet var framgångsrikt eller inte. Skapa en struktur för hur ni arbetar med testning, ta fram den dokumentation som krävs och följ upp resultaten.

…förgår med gott exempel.

Som agil ledare behöver du vara en förebild, både när det kommer till agerade och mindset /tankesätt. Våga testa och experimentera, sök och uppmuntra förbättring, sprid energi och inspiration genom att dela med dig av egna och medarbetarnas erfarenheter. Och inte minst: visa att allting bidrar till ett lärande, även det som misslyckas.

 

… är en kulturbärare.

Ett agilt ledarskap handlar till stor del om att skapa en stark kultur. En ledare som har förmågan att forma en trygg kultur som möjliggör samarbete, innovation, utveckling och där medarbetarna kan känna sig stolta över sitt arbete har kommit en lång bit på vägen.

 

Känner du igen dig i egenskaperna ovan? Eller har du andra tankar om hur en agil ledare är? Vi är nyfikna på att höra om dina erfarenheter – dela gärna med dig på vår Linkedin-sida!

 

Läs också 12 egenskaper som kännetecknar en agil ledare – del 1.